Informacje o Banku

 

Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej powstał 6 września 1950 pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza, w trakcie swojej działalności dostosowując się do zmian w polskiej spółdzielczości bankowej  zmienił nazwę na Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa, a następnie na Bank Spółdzielczy.

 

Bank zajmował się obsługą finansową małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolniczych, klientów idywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 

17 listopada 1998 r Bank dokonał fuzji połączenia z Bankiem Spółdzielczym w Udaninie i Bankiem Spółdzielczym w Miękini.

Obecnie Bank działa na terenie województwa Dolnośląskiego

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                 

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

zawiadamia, wszystkich członków Banku,

że zgodnie z § 23 Statutu BS w dniu 14 czerwca 2016 r. o godz. 1100 w Środzie Śląskiej w lokalu restauracji „SARAI” ul. Wrocławska 11

odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

 

W razie braku quorum zwołuje się Zebranie w drugim terminie -14.06.2016r. o godzinie 1130. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad wybór Prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad, podjęcie stosownych uchwał
 2. Wybór komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Uchwał i wniosków.
 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli
 4. Przyjęcie protokółu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli i podjęcie stosownej uchwały
 5. Ocena kwalifikacji członków Rady Nadzorczej za 2015 r. w tym wybór Komisji ds. odpowiedniości
 6. Przedstawienie zmian do Statutu Banku
 7. Dyskusja nad zmianami do Statutu Banku
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu banku
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok zawierające:

a) Informację Rady Nadzorczej na temat dokonanej oceny odpowiedniości Zarządu oraz członków Zarządu za 2015r,
b) Informację Rady Nadzorczej na temat dokonanej oceny Polityki zmiennych składników wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym i jej realizacji za 2015r.

 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego za 2015 r.
 2. Przedstawienie raportu i opinii Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2015 r.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich
 4. Przedstawienie kierunków działania Banku na 2016 r.
 5. Dyskusja
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2015 rok

c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu BS

d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2015 rok

e) podział nadwyżki bilansowej za 2015 rok

f) uchwalenia kierunków działania Banku na 2016 r.

g) wyboru delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie

 1. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienie do Spółdzielni System Ochrony Zrzeszenia BPS.
 2. Przyjęcia sprawozdania Komisji Odpowiedniości z oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej,
 3. Informacja Rady Nadzorczej o wynikach oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 statutu BS roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego, roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta wraz z raportem,sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej ul. Wrocławska 2

 

Środa Śląska, 09.05.2016 r.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Uwaga na złośliwe oprogramowanie!

 

Uwaga na złośliwe oprogramowanie GozNym. Wirus instaluje się poprzez załączniki w wiadomościach e-mail na komputerze Klienta i blokuje połączenie ze stroną bankowości internetowej Banku. Klient przekierowywany jest na fałszywą stronę, ale wyglądającą identycznie jak prawdziwa strona Banku. Następnie po podaniu loginu i hasła Klient proszony jest o podanie kodu jednorazowego. Tym samym dane logowania Klient zdradza przestępcom.
Prosimy o zachowanie ostrożności. Bank nigdy nie przesyła żadnych informacji na temat logowania w wiadomościach mailowych do użytkowników. Każda taka wiadomość przesłana w mailu wygenerowana została
przez przestępców.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Informacje formalno-prawne:

 

Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej

ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska,

NIP 913-00-03-786

Regon 000510356

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS 0000141053

 

SWIFT POLUPLPR

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  

INFORMACJA DLA KLIENTÓW

o konieczności zachowania ostrożności podczas korzystania z bankowości internetowej

W celu zachowania bezpieczeństwa system stosuje różne zaawansowane rozwiązania techniczne. Różnorodność zabezpieczeń daje klientowi niezawodny system ochrony konta bankowego. Hasła związane z technologią bezpieczeństwa

- Identyfikator klienta – unikalny numer nadawany każdemu użytkownikowi systemu przez bank w chwili uruchomienia usługi
- Hasło dostępu – ustalane przez klienta przy pierwszym logowaniu
- Lista haseł jednorazowych – hasła będące losowo wygenerowanymi numerami koniecznymi do autoryzacji operacji bankowych

Połączenie z Bankiem chronione jest 128 bitowym protokołem szyfrującym. Listy haseł jednorazowych pozwalają na uniknięcie wykonania zlecenia bez wiedzy właściciela.

Przypominamy jednak, że bezpieczeństwo bankowości internetowej zależy także od Klientów i zalecamy zachowania ostrożności podczas korzystania z bankowości internetowej:

 

- nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nienależących do banku

- nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np.. identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji –bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej

- zawsze przed logowaniem należy sprawdzić czy adres strony banku rozpoczyna się od https://:

- należy zawsze przed logowaniem zweryfikować Certyfikat Bezpieczeństwa Banku, (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki

- przed potwierdzeniem operacji należy uważnie przeczytać SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz czy numer rachunku, na który wysłane są środki jest zgodny ze zleceniem klienta

-należy unikać przeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji :kopiuj/wklej ctr+c/ ctrl+v, ctrl+insert/ Shift+insert ), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń w systemie bankowości internetowej albo o uważną kontrolę wklejanego numeru rachunku i porównanie tego numeru z oryginalnym ,kopiowanym numerem rachunku

- nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobistych typu hasła ,numery kart kredytowych itp.

- nie należy przechowywać nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom

- należy unikać logowania z komputerów ,do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych)

- należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows) oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowania ,takie jak : przeglądarki internetowe, Java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików PDF

- należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację

- instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególną ostrożność ,a w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych

- należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia – Wyloguj

- w przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej ,należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Od 1 lutego 2015 r. zmiany w płatnościach internetowych kartą!!!

 

dowiedz

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych za pomocą karty.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych na odległość np. przez Internet, dyspozycje wykonania transakcji z użyciem karty są autoryzowane dodatkowo poprzez identyfikację właściciela karty przy użyciu jednorazowego kodu SMS wysyłanego na nr telefonu w podany placówce Banku.

Czynnikiem umożliwiającym korzystanie z usługi jest ustalenie limitu transakcji internetowych oraz dokonanie rejestracji usługi 3D Secure na portalu kartowym www.kartosfera .pl

 

  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                              

                       

    

 

 

 

 

Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że nasza strona www za pomocą mechanizmu Cookies przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu identyfikacji użytkownika oraz stanu i miejsca przebywania na podstronie www.

Możesz wyrazić na to zgodę lub zgody tej odmówić korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę, poprzez jej ustawienia zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z funkcji IB serwisu. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information